Bilde av logoen til Sola-Elektro

 

Sola Elektro ble etablert i 1947 av Olav Kielsen. Han hadde bakgrunn som flyver i militæret, og var ansatt ved Sola Flystasjon.

Da det ble bestemt at Sola Flystasjon skulle bygges ut, valgte han å starte egen bedrift ettersom han også hadde utdannelse som elektroinstallatør. Han hadde god kjennskap til flybransjen, og Olav Kielsen fikk store deler av el-installasjonene når utbyggingen startet. Hans bakgrunn som flyver gjorde at han valgte flyvinger i logoen til Sola Elektro, og samme logo benyttes også i dag.

I 1978 gikk Kielsen av med pensjon og solgte firmaet til Jostein Langeland, som gjorde bedriften til et AS. Langeland hadde da vært ansatt i Sola Elektro i mange år. I 2002 ble Bjørn Inge Sanne og Trond Andersen medeiere. Begge to hadde vært ansatt siden læretiden, og overtok driften i 2005.

Sola Elektro AS er en solid bedrift, med dype røtter i lokalmiljøet. Firmaet utfører arbeider for store og små bedrifter, samt privatpersoner. Det er i dag totalt 10 ansatte, fordelt på administrasjon, montører og lærlinger.