Skvadronvegen 27, 4050 Sola

Mandag - Fredag

07:00 - 15:00

Internkontroll

interkontroll system

Vi er NEMKO sertifisert iht NEK 405 1-2-3-4

SES Elektro AS hjelper gjerne til med å etablere internkontrollsystem i deres virksomhet for a ivareta plikt til internkontroll på deres elektriske anlegg.

Internkontroll og oppfølging av elektriske anlegg

Alle virksomheter skal ha en internkontroll system for HMS oppfølging.

Dette innbefatter kjemikaliearkiv, avviks handtering, branndokumentasjon osv. Ref. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll forskriften § 4).

Periodisk ettersyn/kontroll av brannalarm, nødlys og elektriske anlegg skal også dokumenteres i dette systemet. Enten i form av avviksliste direkte i system eller med henvisning til eget system for elektrisk anlegg.

Hva er internkontroll elektro?

innebærer å danne rutiner for:

  • Å sikre at el-anlegget til enhver tid er i henhold til forskriftenes krav.
  • Kvalifisert gjennomgang av el-anlegget.
  • Egenkontroll av det elektriske anlegget.
  • At avvik lukkes av kvalifisert virksomhet (el. entreprenør).

Virksomheter uten elektrokompetanse:

  • Skal ha inngått avtale med en kvalifisert virksomhet.
  • Kan selv foreta visuell kontroll av sine el-anlegg etter sjekkliste som er akseptert av kvalifisert virksomhet.
  • Avhengig av el-anleggets størrelse, må det avgjøres om sjekkliste kan utføres uten krav til instruert personale.

Internkontroll i landbruket

I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Det gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted eller lignende.

Våre tjenester

SES Elektro Sola 6

Privat

SES Elektro Sola 4

Næring

SES Elektro Sola 5

Industri

SES Elektro Sola 2

Elbillading

SES Elektro Sola 8

Termo­grafering

SES Elektro Sola 1

Intern­kontroll

varmepumpe-2-01

Varme­pumper​

automasjon-3

Automasjon

SES Elektro Sola 3

solcell­eanlegg

Har du spørsmål?